จดหมายถึงรัฐบาล
42. ขอให้พักหนี้และลดดอกเบี้ยเงินกู้ มีนาคม 2563
41. จดหมายถึงนายกฯ จากสมาคมผู้ซื้อบ้าน มกราคม 2563
40. ขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเหมืองทองคำอัครา กรกฎาคม 2562
39. อย่าให้ต่างชาติเช่าที่ดิน 99 ปีเพราะเท่ากับขายชาติ มีนาคม 2561
38. ฟ้อง รมว.ทรัพยากรฯ เรื่องเท็จ: เสือป่าแม่วงก์ ตุลาคม 2560
37. ความเห็นแย้งต่อคำแถลงของอธิบดีกรมอุทยานฯ และโปรดพิจารณาให้สร้างเขื่อนแม่วงก์โดยด่วน ตุลาคม 2560
36. โมเดลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามอารยะสากล กันยายน 2560
35. การให้เช่าที่ดิน 99 ปี: ข้อมูลใหม่และทางออก เมษายน 2560
34. โปรดเปิดเหมืองทองคำ เดิมพันด้วยชีวิตว่าไร้มลพิษ ธันวาคม 2559
33. ข้อมูลจริงเกี่ยวกับเขื่อนแม่วงก์เพื่อประโยชน์ของศาลปกครอง พฤศจิกายน 2559
32. ขอให้เหมืองทองคำชาตรีได้ดำเนินการต่อไปเพราะประชาชนส่วนใหญ่ต้องการและไม่มีมลพิษ พฤษภาคม 2559
31. โปรดสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นภูกระดึง มีนาคม 2559
30. โปรดยับยั้งการสร้าง "บ้านคนจน" ธันวาคม 2558
29. แนวทางการระดมทุนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติ มิถุนายน 2558
28. อย่าให้ใครปล้นที่ดินรถไฟมักกะสัน 490 ไร่ไปทำสวน พฤษภาคม 2558
27. ประชาชนต้องการเขื่อนแม่วงก์และข้อมูลเท็จของการคัดค้านเขื่อน พฤศจิกายน 2557
26. ผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ต่อเขื่อนแม่วงก์ กรกฎาคม 2557
25. ความเข้าใจผิดของส่วนราชการเกี่ยวกับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พฤศจิกายน 2556
24. ควรรีบแก้ไขผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและปฏิรูปการผังเมืองทั่วประเทศ ตุลาคม 2556
23. จดหมายถึงนายกฯ คัดค้านร่างผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 พฤษภาคม 2556
22. จดหมายถึงนายกฯ ขอเสนอความเห็นต่อแนวทางการแก้ไขปัญหาแฟลตดินแดง มิถุนายน 2555
21. จดหมายถึงนายกฯ เรื่องการจัดทำผังเมืองรวม กทม. เมษายน 2555
20. โปรดอย่าส่งเสริมการซื้อบ้านหลังแรก กันยายน 2554
19. นโยบาย-มาตรการด้านอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาล กันยายน 2554
18. แนวทางการแก้ปัญหามลพิษมาบตาพุด พฤศจิกายน 2553
17. ประชาชนมาบตาพุดต้องการอุตสาหกรรมต่อไป ธันวาคม 2552
16. ฟื้นฟูเศรษฐกิจชาติด้วยวิธีการเพิ่มมูลค่าอสังหาริมทรัพย์ พฤษภาคม 2552
15. โปรดอย่ากระตุ้นการซื้ออสังหาริมทรัพย์ในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจ มกราคม 2552
14. ขอเสนอมาตรการพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่เอื้อประโยชน์ต่อประชาชนเป็นที่ตั้ง เมษายน 2551
13. ขอนำเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับร่าง พรบ.สภาองค์กรชุมชน กรกฎาคม 2550
12. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจกับอสังหาริมทรัพย์ เมษายน 2550
11. ขอเสนอความเห็นต่อนโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย มกราคม 2550
10. การประเมินค่าที่ตั้ง Thailand Plaza ฉบับที่ 2 กุมภาพันธ์ 2548
9. ขอเสนอความเห็นเกี่ยวกับ "สภาอสังหาริมทรัพย์" ธันวาคม 2547
8. การประเมินค่าทรัพย์สินที่ตั้ง Thailand Plaza ณ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ธันวาคม 2547
7. ขอให้ความเห็นเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ สิงหาคม 2547
6. โปรดทบทวนแนวทางการแก้ไขปัญหาอสังหาริมทรัพย์: สร้าง "บ้านคนจน" มกราคม 2546
5. โปรดอย่าอนุญาตให้ต่างชาติถือครองที่ดิน เพราะไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาอสังหาริมทรัพย์ มกราคม 2545
4. ข้อเสนอแนวทางการฟื้นฟูอสังหาริมทรัพย์ด้วยการจัดตั้งศูนย์ซื้อ-ขายอสังหาริมทรัพย์ พฤศจิกายน 2544
3. การประเมินค่าทรัพย์สินและ ร่าง พรบ. แก้ไข พรก. บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) สิงหาคม 2544
2. ข้อเสนอความเห็นในการแก้ไขปัญหาอสังหาริมทรัพย์ มีนาคม 2544
1. ข้อเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาอสังหาริมทรัพย์ พฤศจิกายน 2540