Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปดูเล่มอื่น ๆ
   
CSR ที่แท้ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนและมีมูลค่าเพิ่ม
สารบัญ

พระบรมราโชวาท
4

คำนำจากประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย
9

คำนำจากผู้เขียน
10

ภาค 1 CSR ที่แท้ เป็นอย่างไร
12

     1 CSR ที่แท้จริง
12

     2 ทำ CSR มีแต่ได้กับได้
17

     3 มาตรฐาน CSR ที่เป็นสากล
23

     4 แก่นแท้ของ CSR
27

     5 ว่าด้วย CSR 26000
34

     6 CSR สำหรับธุรกิจระดับ
41

     7 CSR กับนักวิชาชีพ
45

     8 CSR กับสถาบันการเงิน
48

ภาค 2 CSR ภาคปฏิบัติทำอย่างไร
52

     9 ทำ CSR ตั้งแต่เริ่มตั้งวิสาหกิจ
52

     10 การทำนุบำรุงพนักงาน
56

     11 รายงานผล CSR
60

     12 รายงานตาม Global Compact
65

ภาค 3 ประเด็น CSR ร่วมสมัย
71

     13 CSR คือหน้าที่ ใช่อาสา
71

     14 จิตอาสาไม่ใช่ CSR
76

     15 CSR แบบไม่ตรงประเด็น
81

     16 CSR แก้สิ่งแวดล้อมไม่ได้
84

     17 ปาหี่ของวิสาหกิจข้ามชาติ
87

     18 CSR กับการโฆษณา
92

ภาค 4 CSR กับ คุณธรรม
95

     19 ข้อคิดจาก ‘บัณฑูร ล่ำซำ’
95

     20 คุณธรรมแทน CSR ได้?
99

     21 ทำดีเพื่อละเลย CSR?
105

     22 การตลาดเชิงสถาบัน
107

     23 CSR วิสาหกิจยักษ์ใหญ่
111

     24 สวัสดิการที่ดีเกิน คือไม่มี CSR
114

ภาค 5 กรณีศึกษา
117

     25 นักบิน CSR กับนักวิชาชีพ
117

     26 ดาราอาบน้ำโชว์กลางห้าง
124

     27 กรณี CSR สถาบันการเงิน
126

     28 ปลูกป่า กับ CSR ของ ปตท.
133

     29 กระทิงแดงกับป่าห้วยเม็ก
136

     30 กรณีศึกษาวิสาหกิจยักษ์ใหญ่
139

     31 CSR วิสาหกิจยักษ์ระดับโลก
142

     32 CSR กับแบรนด์อสังหาฯ
145

     33 NGOs ทุจริต & CSR
147

     34 ใช้ CSR ผิด: กรณีเนปาล
152

     35 CSR ราชการ ดูจากที่จอดรถ
155

     36 ฌอน บูรณะหิรัญกับ CSR
158

     37 ‘ซีพี’ ในมุมมองที่น่าสนใจมาก
161

     38 บริษัทพัง CEO ฉาวเรื่องเพศ
164

     39 CSR แบรนด์ บอส กระทิงแดง
168

     40 CSR และความพอเพียง
172

ภาค 6 ก้าวต่อไปของ CSR
175

     25 ธุรกิจที่รับผิดชอบสูงสุด
175

     26 CSR, อาสาทำดีในมิติใหม่
178

     27 อาคารเขียวกับ CSR
182

     28 CSR กับการสร้างแบรนด์
194

     29 ทิศทาง CSR นานาชาติ
197

     30 สร้างเครือข่ายและเผยแพร่
201

สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ info@thaiappraisal.org หรือ โทร. 0.2295.3171 เพื่อสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ

ชื่อหนังสือ:  CSR ที่แท้ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ยั่งยืนและมีมูลค่าเพิ่ม * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล: 
*  ตำแหน่ง: 
หน่วยงาน: 
*
ที่อยู่: 
*
 
โทรศัพท์: 
* โทรสาร: 
อีเมล์: 
*
สั่งซื้อเป็นจำนวน: 
 เล่ม
แนบสลิปโอนเงิน: 
ยืนยัน:
3429 =>กรุณากรอก: (*ป้องกันโปรแกรมอัตโนมัติ)
บริจาคค่าหนังสือ 
เล่มละ 150 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่า-นายหน้าแห่งประเทศไทย
 

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 

 
Area Trebs
อาคาร @area เลขที่ 5/15 ซอยนนทรี 5 ถนนนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120
Tel: 0-2295-3171 Fax: 0-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่