สารบัญ
ภาค 1 ธุรกิจที่ยั่งยืนต้องมีคุณธรรม
1. ธุรกิจต้องมีคุณธรรม 11
2. CSR คือหน้าที่ใช่อาสา 21
3. รณรงค์ธรรมาภิบาล 31
4. ห้ามละเมิดกฏหมาย 39
5. ทำดี มีมงคล ไม่สนฮวงจุ้ย 45
ภาค 2 คุณธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง
6. ถ้าฟุ้งเฟ้อ จะจบไม่สวย 51
7. ธุรกิจไม่รู้จักคำว่า "พอเพียง"? 55
ภาค 3 คุณธรรมกับนักวิชาชีพ
8. วิชาชีพเข้มแข็ง สังคมเข็มแข็ง 71
9. ต้องมีประชาธิปไตย 77
ภาค 4 ยึดถือผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง
10. ต้องเคารพมติผู้บริโภค 87
11. ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง 93
12. ตั้งสมาคมของผู้ซื้อบ้าน 101
ภาค 5 คุณธรรมกับการบริหารรัฐกิจ
13. ยิ่งจน ยิ่งโกง 109
14. ปลุกสำนึกรับใช้ประชาชน 115
ภาค 6 คนจนกับคุณธรรม
15. ป่าเขาเป็นของชาวเขา? 123
16. แฟลตดินแดงเป็นของใคร 129
17. บ่อนอก, รักท้องถิ่นอย่างไร 137
ภาค 7 คุณธรรมกับศาสนา
18. ธรรมะจากท่านติช นัท ฮันห์ 145
19. ฟังท่านภิกษุณีเท็นซิน พัลโม 153
     

สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ info@thaiappraisal.org หรือ โทร. 0.2295.3171 เพื่อสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ
ชื่อหนังสือ: * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล:  *   ตำแหน่ง: 
หน่วยงาน:  *
ที่อยู่:  *
 
โทรศัพท์:  * โทรสาร: 
อีเมล์:  *
สั่งซื้อเป็นจำนวน:   เล่ม
บริจาคค่าหนังสือ
เล่มละ 100 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์ใบโอนเงิน ถึง โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171