สารบัญ
1. บทความภาษาอังกฤษ
  A Road Map for Valuation Development 36
  Appraisal Foundation & World's Standards 241
  Nine Understandings of CSR 262
2. วิสัยทัศน์นานาชาติ
  วันหนึ่งเวียตนามอาจก้าวล้ำไทย 20
  ประตูสู่โลกกว้าง: ว่าด้วยโอแลงโด 26
  งานชุมนุมอสังหาริมทรัพย์โลกที่ควรไป 30
  เรียนรู้ตลาดที่อยู่อาศัยฮอลแลนด์ 65
  นักวิชาชีพต้องพัฒนาไม่หยุด 84
  ประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 124
  ไปประชุมสาธารณูปโภค ณ นครเดนเวอร์ 129
  สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์อาเซียน 169
  เราได้อะไรจากงาน  FIABCI 2006 182
  แบบฉบับนักพัฒนาที่ดินฟิลิปปินส์ 236
  สานสัมพันธ์ต่างประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์ 278
3. แนวคิดการพัฒนา
  องค์การบริหาร-พัฒนาที่ดินแห่งชาติ 70
  เมกกาโปรเจ็ก ควรเกิดด่วน 90
  ทำศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ อย่างไรให้ยั่งยืน 102
  เราต้องเชื่อมั่นในมหาประชาชน 108
  ทำเมืองให้ “หลวม”, ดีจริงหรือ 118
  สลัม, แก้อย่างไรให้ถูกจุด 141
  รถไฟฟ้า 3 สาย ต้องรีบสร้าง 152
  เวนคืนให้ถูกทาง 174
  นโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย 284
4. วิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์
  อสังหาริมทรัพย์กับชาวเขา 8
  ต่างชาติกับที่ดินไทย: ไม่ต้องให้ซื้อ 76
  “บ้านว่าง” – กลัวคนตกใจหรือกลัวผู้มีอิทธิพล 113
  สึนามิ ไม่ทำให้อสังหาฯ ภูเก็ตตกต่ำ 135
  พาดหัวข่าวอาจตื่นเต้นเกินจริง 163
  การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน พ.ศ.2528-2550 214
  วงจรชีวิตตลาดที่อยู่อาศัยไทย 249
5. ประเมินค่าทรัพย์สิน
  ประเมินค่าโรงแรม . . . ทำกันอย่างไร 13
  อนาคตนักวิจัย-ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 158
  ยี่ห้ออสังหาริมทรัพย์ตีความ ตีค่าอย่างไร 197
  การประชุมสร้างแบบจำลองประเมินค่า 203
  อบรมนานาชาติเรื่องการสร้างแบบจำลอง 208
  การประเมินค่าเครื่องจักรในประเทศไทย 221
6. บริหารจัดการองค์กร
  ประชาธิปไตยในวงการอสังหาริมทรัพย์ 95
  ธรรมาภิบาลกับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 146
  CSR คือหน้าที่ใช่อาสา 189
  การเมืองกับอสังหาริมทรัพย์ 230
  มีจริยธรรมแต่ละเมิดกฎหมาย! 267
  ถ้าไม่โกงกิน ประเทศชาติจะเจริญยิ่ง 272
     

ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ

ชื่อหนังสือ:  * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล:  * ตำแหน่ง: 
หน่วยงาน:  *
ที่อยู่:  *
 
โทรศัพท์:  * โทรสาร: 
อีเมล์:  *
สั่งซื้อเป็นจำนวน:   เล่ม
บริจาคค่าหนังสือ 
เล่มละ 160 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 110