สารบัญ
คำนำ 4
ประเมินค่าทรัพย์สิน ไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัว อาทิตย์ ผดุงเดช 9
รู้จักประเมิน สะท้อนความมีอารยะ สุรีย์พร นิพิฐวิทยา 18
วางแผนเรื่องบ้าน เริ่มที่การประเมินทรัพย์สิน สุธิญา พูนเอียด 26
ต้องประเมินทุกครั้งที่มีการซื้อขายบ้าน จิราพร ประมุขกุล 31
มาเรียนรู้วิทยาการ “ประเมินค่าทรัพย์สิน” เบญจมาศ สุดรัก 36
วิธีการประเมินมูลค่าบ้านให้ถ้วนถี่ พีรดา จันทร 43
มีข้อมูลเพียงพอ จึงจะประเมินได้ถูกต้อง พร้อมพันธ์ ครบตระกูลชัย 53
ตรวจสอบทุกแง่มุมก่อนกำหนดมูลค่าที่แท้จริง พลพิพัฒน์ อุดมชัยศรี 60
ช่วยกันรณรงค์เผยแพร่ความรู้การประเมินค่า วงศกร รัตนประทุมมาลย์ 73
ผลเลวร้ายที่จะเกิดขึ้นหากไม่รู้มูลค่าที่แท้จริง ปานใจ สารพันโชติวิทยา 81
ไม่อยากเสียเปรียบ ต้องประเมินให้ถ้วนถี่ ปภาวี กรรณสูต 87
ชาวบ้านมีส่วนร่วมพัฒนาวิชาชีพประเมินค่า ประยูร เบญจวงศ์ 92
ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์มูลนิธิ
ชื่อหนังสือ:  * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล:  * ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:  *
ที่อยู่:  *
 
โทรศัพท์:  * โทรสาร:
อีเมล์:  *
สั่งซื้อเป็นจำนวน:   เล่ม
บริจาคค่าหนังสือ
เล่มละ 80 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึง โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171

สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ info@thaiappraisal.org หรือ โทร. 0.2295.3171 เพื่อสั่งซื้อ