สารบัญ
11 กันยายน 2541
จะสร้างมาตรฐานการประเมินค่าทรัพย์สินในไทยได้อย่างไร 10
3 พฤษภาคม 2543
โต้ข่าว “แฉผู้ประเมินราคาไทย ‘คอร์รัปชั่น'” 20
กรกฎาคม 2543
การประกันภัยความผิดพลาดทางวิชาชีพ 30
ธันวาคม 2543
สำรวจความเห็นวงการประเมินเพื่อกระตุ้นการพัฒนา 36
เมษายน 2544
ความเป็นอิสระของวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน 44
9 พฤษภาคม 2544
ทำได้สำเร็จประชาชนสามารถตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ 52
23 สิงหาคม 2545
รายงานประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ อย่าดูเพียงบรรทัดสุดท้าย 62
15 ธันวาคม 2546
วิกฤติอสังหาฯ ปี 40 เกิดจากความด้อยของวิชาชีพประเมิน? 68
เมษายน 2547
สภาผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน... ถึงเวลาแล้ว 76
24 ธันวาคม 2547
ทำไมจึงมีมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย 82
25 ธันวาคม 2547

ประเมิน… ช่วยสินเชื่อ / ช่วยชาติ

90
2 มกราคม 2548
ใส่ใจนักวิชาชีพคือความรับผิดชอบต่อประชาชน 98
6 กันยายน 2548
สำรวจความเห็นวงการประเมินจะพัฒนาไปอย่างไร 104
22 พฤศจิกายน 2548
ค่าธรรมเนียมสอบผู้ประเมินค่าทรัพย์สินควรจัดเก็บแต่น้อย 110
26 มกราคม 2549
ราคาค่าก่อสร้าง สมควรทำต่อเนื่อง 126
   
ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์มูลนิธิ
ชื่อหนังสือ:  * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล:  * ตำแหน่ง: 
หน่วยงาน:  *
ที่อยู่:  *
 
โทรศัพท์:  * โทรสาร: 
อีเมล์:  *
สั่งซื้อเป็นจำนวน:   เล่ม
บริจาคค่าหนังสือ 
เล่มละ 100 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึง โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171 ต่อ 110

สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ info@thaiappraisal.org หรือ โทร. 0.2295.3171 เพื่อสั่งซื้อ