สารบัญ

บทวิพากษ์หลัก

1 ประวัติศาสตร์อันน่าอดสูของการผังเมืองไทย
9

2 ผังเมืองหมดอายุอนาธิปไตยในการพัฒนาที่ดิน?
14

3 ประวัติศาสตร์การปล้นระบบรถไฟฟ้าของประชาชน
22

4 ค้านผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครตั้งแต่ ฉบับ พ.ศ.2549
27

5 ขอให้แก้ไขก่อนประกาศใช้แต่ราชการที่เกี่ยวข้อง
   ก็ไม่เคยนำพาสิ่งที่ควรแก้ไข
31

6 ล่ารายชื่อ 108 ผู้รู้ผังเมืองค้านผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
41

7 เร่งแก้ไขผังเมืองรวมกรุงเทพมหานครและ
   ปฏิรูปการผังเมืองทั่วประเทศ
47

8 ความเข้าใจผิดของส่วนราชการเกี่ยวกับ
   ผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร
81


กรณีศึกษาเชิงวิพากษ์
9 กรณีศึกษาการพัฒนาพื้นที่ใจกลางเมือง
90

10 การผังเมืองที่ขาดบูรณาการ มจธ.บางขุนเทียน
101

11 วิพากษ์ที่ดินอนุรักษ์ชนบทและเกษตรกรรมลาดกระบัง
105

12 เขาใหญ่กับแนวคิดผังเมืองที่ล้าหลัง
109


ภาคผนวกประสบการณ์ผังเมืองสร้างสรรค์จากต่างประเทศ
13 สามเคล็ดวิชาผังเมืองที่ลืมเรียนมาจากต่างประเทศ
117

14 ข้อคิดจาก'โดนอล' เมืองใหม่ของกรุงเวียนนา
122

15 มาเรียนผังเมืองจากสะหวันเขตบ้าง(ไม่ต้องไปไกลเกิน)
127

16 วอชิงตันดีซี: คิดสร้างตึกสูง เลิกจำนวนที่จอดรถขั้นต่ำ
133

17 การผังเมืองนานาชาติที่ไทยพึงศึกษา
138

ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ

ชื่อหนังสือ:  * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล:  *  ตำแหน่ง: 
หน่วยงาน:  *
ที่อยู่:  *
 
โทรศัพท์:  * โทรสาร: 
อีเมล์:  *
สั่งซื้อเป็นจำนวน:   เล่ม
บริจาคค่าหนังสือ 
(ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์์ใบโอนเงิน ถึง โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171