สารบัญ

พระบรมราโชวาท
4

คำนำ
6

ภาค 1 CSR ที่แท้ เป็นอย่างไร
10

1 CSR ที่แท้จริง
10

2 ทำ CSR มีแต่ได้กับได้
15

3 มาตรฐาน CSR ที่เป็นสากล
21

4 แก่นแท้ของ CSR
25

5 ว่าด้วย CSR 26000
32

6 CSR สำหรับธุรกิจระดับ
39

7 CSR กับนักวิชาชีพ
43

8 CSR กับสถาบันการเงิน
46

ภาค 2 CSR ภาคปฏิบัติทำอย่างไร
50

9 ทำ CSR ตั้งแต่เริ่มตั้งวิสาหกิจ
50

10 การทำนุบำรุงพนักงาน
54

11 รายงานผล CSR
58

12 รายงานตาม Global Compact
63

ภาค 3 ประเด็น CSR ร่วมสมัย
69

13 CSR คือหน้าที่ ใช่อาสา
69

14 จิตอาสาไม่ใช่ CSR
74

15 CSR แบบไม่ตรงประเด็น
79

16 CSR แก้สิ่งแวดล้อมไม่ได้
82

17 ปาหี่ของวิสาหกิจข้ามชาติ
85

18 CSR กับการโฆษณา
90

ภาค 4 CSR กับ คุณธรรม
93

19 ข้อคิดจาก ‘บัณฑูร ล่ำซำ’
93

20 คุณธรรมแทน CSR ได้?
97

21 ทำดีเพื่อละเลย CSR?
103

22 การตลาดเชิงสถาบัน
105

23 CSR วิสาหกิจยักษ์ใหญ่
109

24 สวัสดิการที่ดีเกิน คือไม่มี CSR
112

ภาค 5 ก้าวต่อไปของ CSR
115

25 ธุรกิจที่รับผิดชอบสูงสุด
115

26 CSR, อาสาทำดีในมิติใหม่
118

27 อาคารเขียวกับ CSR
122

28 CSR กับการสร้างแบรนด์
134

29 ทิศทาง CSR นานาชาติ
137

30 สร้างเครือข่ายและเผยแพร่
141

สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ info@thaiappraisal.org หรือ โทร. 0.2295.3171 เพื่อสั่งซื้อ

ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ

ชื่อหนังสือ:  * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล:  *  ตำแหน่ง: 
หน่วยงาน:  *
ที่อยู่:  *
 
โทรศัพท์:  * โทรสาร: 
อีเมล์:  *
สั่งซื้อเป็นจำนวน:   เล่ม
บริจาคค่าหนังสือ 
เล่มละ 100 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์์ใบโอนเงิน ถึง โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171