สารบัญ
คำนำ   4
บ้านคือปัจจัยสี่ สุญญาตา เมี้ยนละม้าย 9
มูลค่ามีนัยมากกว่าที่คิด ปานใจ สารพันโชติวิทยา 13
อย่าเป็นเหยื่อของการไม่รู้ จารึก เมี้ยนละม้าย 21
ความรู้คือพลังอำนาจ สิทธิธรรม อยู่รอด 27
เปิดใจต้อนรับการรู้จริง วีณา ตั้งเสถียรภาพ 33
ไม่ถูกโกง ไม่เสียสิทธิ์ ปิยากรณ์ อยู่เย็น 39
ราคากับมูลค่านั้นต่างกัน ณภัทร บุญประสาท 45
มีหลายราคาแต่หนึ่งมูลค่า พัลลภ กฤตยานวัช 51
มูลค่ามีพลวัตร กันยารัตน์ วนาเฉลิม 57
กฎ 11 ข้อของมูลค่า นิตยา กันธิยะ 61
ต้องรู้วิธีการประเมินค่า ประยูร เบญจวงศ์ 69
ต้องเข้าถึงแหล่งข้อมูล ธีรยุทธ ดวงศรี 81
ร่วมพัฒนาวิชาชีพประเมิน ชนิดา อยู่จันทร 87
ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ
ชื่อหนังสือ:  * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล:  *    ตำแหน่ง: 
หน่วยงาน:  *
ที่อยู่:  *
 
โทรศัพท์:  * โทรสาร: 
อีเมล์:  *
สั่งซื้อเป็นจำนวน:    เล่ม
บริจาคค่าหนังสือ
เล่มละ 80 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึง โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171

สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ info@thaiappraisal.org หรือ โทร. 0.2295.3171 เพื่อสั่งซื้อ