สารบัญ
คำนำ 4
8 ทางเลือก การใช้สนามบินดอนเมือง
นายวรพล มะคะที
9
ดอนเมืองยังใช้ประโยชน์ได้อีกมหาศาล
นางสาวเบญจพร ไพรศร
16
ยังคงเป็นสนามบินอีกแห่งได้สบาย
นายอับดุลวาเฮ็ด ตาเละ
20
ศูนย์ซ่อม ศูนย์วิชาการและพิพิธภัณฑ์การบิน
นายสมเกียรติ รองประโคน
25
ใช้ให้คุ้มทั้งตัวอาคาร และพื้นที่สนามบินดอนเมือง
นางสาวสุจิตรา เจริญขวัญ
31
ใช้สนามบินทั้งสองแห่งหรือให้ดอนเมืองเป็นหน่วยธุรกิจ
เรืออากาศตรี สุวิทย์ เสือกลิ่น
39
ศูนย์การศึกษา-เรียนรู้การบินแห่งชาติ
นางสาวกุลนิธ ไชยชนะ
46
สนามบินสำรองของชาติและทางเลือกอื่น
นางสาวณัฐกานต์ นำศรีสกุลรัตน์
51
ดอนเมืองยังใช้ประโยชน์ได้อีกมากนัก
นางสาวเบญญศิกานต์ กาญจนาธนเสฏฐ์
56
11 ทางเลือกการใช้สนามบินดอนเมืองเพื่อชาติ
นายนภดล จันโหนง
63
ครอบคลุม ครบ คลัง ครัว และค้าขาย
เด็กหญิงปีย์รดา ปลาทอง
68
เป็นสนามบินคู่ขนานกับสนามบินสุวรรณภูมิ
นางสาวรุ่งนภา ธูปหอม
75
บทส่งท้าย 81
ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ
ชื่อหนังสือ:  * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล:  *  ตำแหน่ง: 
หน่วยงาน:  *
ที่อยู่:  *
 
โทรศัพท์:  * โทรสาร: 
อีเมล์:  *
สั่งซื้อเป็นจำนวน:   เล่ม
บริจาคค่าหนังสือ 
เล่มละ 80 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์์ใบโอนเงิน ถึง โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171

สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ info@thaiappraisal.org หรือ โทร. 0.2295.3171 เพื่อสั่งซื้อ

หรืออ่านฟรีได้ที่ http://www.thaiappraisal.org/thai/essay/essay53.php
แต่หากช่วยสั่งซื้อก็จะเป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวม