สารบัญ
คำนำ 6
พระพุทธเจ้า ผู้ประกาศศักยภาพมนุษย์ 8
“โลกร้อน” อย่าเชื่อโดยไม่ตรอง 14
คนจนในไทยมีเพียง 10% 29
แฟลตดินแดง สมบัติของแผ่นดิน! 35
ป่าเขาไม่ใช่เป็นของชาวเขาเท่านั้น 41
“สืบ นาคะเสถียร” ตายฟรี? 45
บ่อนอก สู้เพื่อตนหรือท้องถิ่น 49
ถูกเวนคืน อย่าเสียใจ 54
ชุมชนแออัด การพัฒนาที่ผิดทาง 61
“บ้านว่าง” ตัวเลขที่รัฐไม่กล้าเผย 66
NGO 10 ประเภทที่ควรมีเพื่ออาสาทำดี 70
ที่ดินไทย ไม่ต้องให้ต่างชาติซื้อ 75
ผังเมืองแนวใหม่ ต้องทำเมืองให้แน่น 85
โต้ฝรั่ง กล่าวหาไทยไร้สงบสุข 89
ทวงความเป็นธรรมให้สาวแบงค์ที่ด่าตำรวจ 99
ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมสูงสุด 105
รณรงค์ CSR ที่ไม่ลูบหน้าปะจมูก 109
 
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ
ชื่อหนังสือ:  * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล:  * ตำแหน่ง: 
หน่วยงาน:  *
ที่อยู่:  *
 
โทรศัพท์:  * โทรสาร: 
อีเมล์:  *
สั่งซื้อเป็นจำนวน:   เล่ม
ค่าหนังสือ 
เล่มละ 80 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
- เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

- เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
โปรดแฟกซ์์ใบโอนเงิน ถึง โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171