สารบัญ
คำนำ 4
เวนคืนเพื่อทุกคน (รวมทั้งผู้ถูกเวนคืน) นายกัมปนาท แสงทอง 9
คุณย่าคงภูมิใจที่ได้รับการเวนคืน นางสาวศศิกานต์ มนตรี 16
เวนคืนเพื่อพัฒนา เพื่อลูกหลานของเรา นางสาวสิริมา ชูวิทย์สกุลเลิศ 20
เวนคืน เป็นธรรม ขับเคลื่อนไทย นางสาวสุธิญา พูนเอียด 25
ผู้ถูกเวนคืนต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ นายธนาวุฒิ ระลึกมูล 31
บุคคลมีสิทธิและมีหน้าที่เมื่อถูกเวนคืน นายเสริมเกียรติ วิทิตเวท 39
รับการเวนคืนด้วยค่าทดแทนที่เป็นธรรม นายพงศ์ธวัช จรูญฐิติวัฒน์ 46
คุณธรรมและความยุติธรรมในการเวนคืน ด.ญ.ศุภัสชา พงษ์ตุ้ย 53
ให้ประชาชนตระหนักรู้การเวนคืน นางสาวนิตยา เพนเทศ 58
ทำความเข้าใจกับประชาชนให้ดีก่อน น.ส.ครียาภัทร ทองนาค 65
เวนคืนจะเป็นธรรม เมื่อทุกฝ่ายสุจริต นายเศรษฐชัย ปานศรี 69
ค่าทดแทนเพื่อสร้างชีวิตใหม่ น.ส.ศิริลักษณ์ ประชากุล 73
ค่าทดแทนต้องเป็นธรรม นางสาวเทวิกา เกษมสุข 77
เริ่มที่การประเมินที่เป็นธรรม เด็กชายเขตโสภณ โพธิ์ศรี 81
พัฒนาวิชาชีพประเมินค่าทรัพย์สิน นายเกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง 85
รู้จักวิธีประเมินค่าเพื่อการเวนคืน นายประยูร เบญจวงศ์ 93
บทส่งท้าย
สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ: info@thaiappraisal.org หรือ โทร. 0.2295.3171 เพื่อสั่งซื้อ
 
ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ
ชื่อหนังสือ:  * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล:  *  ตำแหน่ง:
หน่วยงาน:  *
ที่อยู่:  *
 
โทรศัพท์:  *  โทรสาร:
อีเมล์:  *
สั่งซื้อเป็นจำนวน:   เล่ม
บริจาคค่าหนังสือ 
(ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึง โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171