สารบัญ
1 อสังหาริมทรัพย์เรื่องสำคัญของชีวิต 9
2 มูลค่าตลาดของทรัพย์สิน 17
3 มูลค่าทรัพย์สินขึ้นอยู่กับอะไร 29
4 ความรู้-ความรอบรู้อสังหาริมทรัพย์: ที่ดินและทำเล 37
5 วิธีการประเมินค่าทรัพย์สิน 43
6 เจาะลึกอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภท 51
7 ประเมินสถานะการพัฒนาที่อยู่อาศัย 50 ปีประเทศไทย 65
8 ระวังกับดัก จงซื้ออสังหาริมทรัพย์ “อย่างรอบรู้” 73
9 ซื้ออสังหาริมทรัพย์: ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อจึงจะอยู่รอด 83
10 ผังเมืองกรุงเทพมหานคร: ควรคิดในแนวใหม่ 89
11 อำนาจบาตรใหญ่ในการบังคับใช้ที่ดิน 95
12 เชื่อหรือไม่? สร้างถนนได้โดยรัฐไม่เสียเงินสักบาท 101
13 วางผัง–สร้างเมืองเชิงรุก: สร้าง CBD ใน CBD 107
14 ผังเมือง กทม.ใหม่: ผลกระทบต่อชาวกรุง 113
15 ข้อมูลกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ยั่งยืน 133
16 สัจจธรรมของข้อมูล 139
17 ร่วมกันพัฒนาตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีวุฒิภาวะ 147
18 สภาอสังหาริมทรัพย์: ตั้งไปทำไม 155
19 ลู่ทางเรียนต่อนอกด้านอสังหาริมทรัพย์ปริญญาโท-เอก 167
20 ฮวงจุ้ยกับข้อพึงสังวร 177
21 การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมกับอสังหาริมทรัพย์ 183
22 ยี่ห้ออสังหาริมทรัพย์: ตีความอย่างไร 189
สนใจสั่งซื้อโปรดติดต่อ info@thaiappraisal.org หรือ โทร. 0.2295.3171 เพื่อสั่งซื้อ
ใบสั่งซื้อสิ่งพิมพ์ของมูลนิธิ
ชื่อหนังสือ:  * กรุณากรอกข้อมูล
ชื่อ-นามสกุล:  * ตำแหน่ง: 
หน่วยงาน:  *
ที่อยู่:  *
 
โทรศัพท์:  * โทรสาร: 
อีเมล์:  *
สั่งซื้อเป็นจำนวน:   เล่ม
บริจาคค่าหนังสือ 
เล่มละ 140 บาท (ฟรีค่าจัดส่ง)
รายได้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายเพื่อสาธารณะประโยชน์ โดยมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
รวมเงินค่าหนังสือ: จัดส่งโดย: โอนเงินเข้าบัญชี มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย
 
-
เลขที่บัญชี 048-2-23614-8
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาท่าน้ำสาธุประดิษฐ์ หรือ

-
เลขที่บัญชี 789-1-60224-7
ประเภทบัญชีออมทรัพย์
ธ.ยูโอบี สาขารัชดา-สาธุประดิษฐ์
 
และโปรดส่งใบโอนเงิน ถึง โทรสาร 0.2295 1154 โทรศัพท์ 0.2295.3171