Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
วารสาร มูลนิธิฯ
ภาษา:
ไทย และ อังกฤษ

จำนวนหน้า:
20 หน้า ออกราย 2 เดือน

สาระ:
วารสารราย 2 เดือนของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ซึ่งถือเป็นองค์กรวิชาชีพด้านอสังหาริมทรัพย์ที่มีกิจกรรมคึกคักมากที่สุดในประเทศไทยในปัจจุบัน ให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินค่าทรัพย์สิน การพัฒนาเมืองและอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในไทยและต่างประเทศ

ราคา:
ฟรี
ภาษา:
อังกฤษ

จำนวนหน้า:
33 หน้า

สิ่งพิมพ์ มูลนิธิฯ
ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
ประมาณ 52 หน้า

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
ประมาณ 52 หน้า

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:

สาระ:
สร้างสรรค์บริการที่เหนือกว่า ทางเลือกใหม่ผู้ต้องการจ้างสร้างบ้าน

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
ประมาณ 198 หน้า

สาระ:
หนังสือคุณธรรม นำธุรกิจ เล่ม 3 สำนักคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
ประมาณ 160 หน้า

ISBN:
978-974-8485-38-6

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
9(60) หน้า

สาระ:
ย้ำ CSR ที่ถูกทาง อะไรคือ CSR อาจกล่าวได้ว่าความหมายของ CSR ว่าเป็นแนวคิดการจัดการที่มุ่งให้วิสาหกิจผสานการดำเนินธุรกิจความห่วงใย ด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหลาย ถือเป็นแนวคิดที่องค์กรแสดงความรับผิดชอบผลกระทบจากการประกอบกิจการ ของต้นต่อผู้ถือหุ้น ลูกจ้าง ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน และผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียอื่น

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
144 หน้า

สาระ:
มีหลายปัญหาที่ทำให้ทุกท่านขัดเคืองใจกับการอยู่อาศัยในกรุงเทพมหานคร เราจะวางยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาของกรุงเทพมหานครอย่างไรจึงจะมีประสิทธิภาพ เราจะบริหารกรุงเทพมหานครอย่างไรจึงจะไม่ใช่เป็นเพียงการที่พรรคการเมืองมายึดหัวหาดเพื่อประโยชน์ทางการเมือง เราสามารถพัฒนากรุงเทพมหานครให้ดีขึ้นได้ เพื่อให้ชาวกรุงเทพมหานครและผู้มาเยือนอยู่อาศัยอย่างผาสุก

ISBN:
978-616-91555-5-3

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
144 หน้า

สาระ:
• เพราะความเข้าใจผิด จึงต้านเขื่อนแม่วงก์
• โปรดฉุกคิดก่อนคิดต้าน
• ผลการศึกษา,สร้างดีกว่า
• ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการเขื่อน
• ประสบการณ์ดี ๆ ของการมีเขื่อนจากทั่วโลก

ISBN:
978-616-91555-4-6

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
144 หน้า

สาระ:
• ภาค 1 CSR ที่แท้ เป็นอย่างไร
• ภาค 2 CSR ภาคปฏิบัติทำอย่างไร
• ภาค 3 ประเด็น CSR ร่วมสมัย
• ภาค 4 CSR กับ คุณธรรม
• ภาค 5 ก้าวต่อไปของ CSR

ISBN:
978-616-91555-2-2

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
144 หน้า

ISBN:
978-616-91555-3-9

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
20(74) หน้า

สาระ:
CSR หรือ Corporate Social Responsibility ซึ่งแปลว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจได้รับการกล่าวถึงมานานพอสมควร ถูกตีความไปต่างๆ นานา CSR คืออะไรกันแน่ และมีแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องได้อย่างไร ผมรวบรวมจากประสบการณ์จริงในฐานะผู้บริหารวิสาหกิจที่ปฏิบัติ CSR จริงไม่ใช่เฉพาะในแง่ของนักวิชาการ CSR

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
41(72) หน้า

สาระ:
CSR หรือ Corporate Social Responsibility ซึ่งแปลว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของวิสาหกิจได้รับการกล่าวถึงมานานพอสมควร ถูกตีความไปต่างๆ นานา CSR คืออะไรกันแน่ และมีแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้องได้อย่างไร ผมรวบรวมจากประสบการณ์จริงในฐานะผู้บริหารวิสาหกิจที่ปฏิบัติ CSR จริงไม่ใช่เฉพาะในแง่ของนักวิชาการ CSR

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
88 หน้า

สาระ:
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเป็นคำรบที่สามที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานโล่รางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดเรียงความในเรื่อง “อย่าซื้อที่ดิน ส.ป.ก.4-01 ภ.บ.ท.5 ผิดกฎหมาย ทำลายป่า” ของมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย  ถือเป็นสิริมงคล และยังความภาคภูมิใจและปลาบปลื้มอย่างหาใดเปรียบไม่ได้ผู้ได้รับโล่รางวัลพระราชทานทุกคน

ISBN:
978-616-91555-1-5

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
220 หน้า

ISBN:
978-616-915-550-8

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
96 หน้า

สาระ:
รวมเรียงความชิงโล่รางวัลพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เรื่อง "ดอนเมือง: แนวทางการใช้ประโยชน์สูงสุดเพื่อชาติ"

ISBN:
978-974-350-582-9

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
272 หน้า

สาระ:
โคมฉาย 2554 - ข้อคิดร่วมสร้างสรรค์สังคมไทย
บทความคัดสรร ดร.โสภณ พรโชคชัย พ.ศ. 2553

ISBN:
978-974-496-198-3

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
120 หน้า

สาระ:
เรื่องขำ ๆ หลุด ๆ ที่เดินสะดุดบนถนนชีวิต

ISBN:
978-974-8285-23-8

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
120 หน้า

ISBN:
978-974-1687-71-8

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
120 หน้า

ISBN:
978-974-06-5172-7

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
168 หน้า ปกอ่อน สี่สี ขนาดพ็อกเก็ตบุค

สาระ:
ภาค 1 ธุรกิจที่ยั่งยืนต้องมีคุณธรรม ภาค 2 คุณธรรมกับเศรษฐกิจพอเพียง ภาค 3 คุณธรรมกับนักวิชาชีพ

ISBN:
978-974-7519-21-1

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
296 หน้า ปกอ่อน สี่สี ขนาดพ็อกเก็ตบุค

ISBN:
978-974-8815-72-2

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
120 หน้า ปกอ่อน สี่สี ขนาดพ็อกเก็ตบุค

ISBN:
974-94760-3-4

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
150 หน้า ปกอ่อน สี่สี ขนาดพ็อกเก็ตบุค

ISBN:
974-93916-0-8

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
230 หน้า ปกอ่อน สี่สี ขนาดพ็อกเก็ตบุค

ISBN:
974-93795-4-3

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
224 หน้า ปกอ่อน สี่สี ขนาดพ็อกเก็ตบุค

ISBN:
974-93432-2-0

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
96 หน้า ปกอ่อน สี่สี ขนาดพ็อกเก็ตบุค

ISBN:
974-92970-6-7

ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
200 หน้า ปกอ่อน สี่สี ขนาดพ็อกเก็ตบุค

ISBN:
974-92715-7-2

รายงาน สำรวจและวิจัยฯ
ภาษา:
ไทย และ อังกฤษ

จำนวนหน้า:
ประมาณ 71 หน้า (+CD+แผนที่)

ราคา:
เล่มละ 5,500 บาท
ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
บทวิเคราะห์พร้อมข้อมูลนำเสนอ (power point) จำนวน 75 สไลด์ + ซีดี power point

สาระ:
สำรวจโครงการอาคารชุดพักอาศัยใจกลางเมืองรวม 214 โครงการ จำนวน 93,031 หน่วยที่เพิ่งก่อสร้างเสร็จในระยะเวลาประมาณ 12-35 เดือน เพื่อศึกษาถึงสถานการณ์การเก็งกำไรอย่างเจาะลึกเป็นที่สุด และชัดเจนที่สุด ที่นี่ที่เดียวที่ให้คำตอบท่านได้

ราคา:
เล่มละ 4,000 บาท
ภาษา:
ไทย และ อังกฤษ

จำนวนหน้า:
เล่ม 1 บทวิเคราะห์พร้อมข้อมูลนำเสนอ (power point) จำนวน 225 หน้า
เล่ม 2 ภาคผนวก 11บท : วิเคราะห์แยกตามระดับราคาประเภทที่อยู่อาศัย และทำเลจำนวน 375 หน้า + ซีดี power point

สาระ:
ในทุกรอบ 6 เดือน โครงการที่อยู่อาศัยประมาณ 1,200 แห่งทั่ว กทม.และปริมณฑลได้รับแผนและนโยบายการพัฒนาที่ดิน การอำนวยสินเชื่อตลอดจนการวางแผนระดับจุลภาคและมหภาคอื่น ๆ

ราคา:
ชุดละ 8,000 บาท
ภาษา:
ไทย และ อังกฤษ

จำนวนหน้า:
ประมาณ 125 หน้า + ซีดี Power Point

ราคา:
เล่มละ 4,000 บาท
ภาษา:
อังกฤษ

จำนวนหน้า:
100 หน้า

ราคา:
เล่มละ 4,000 บาท
ภาษา:
ไทย และ อังกฤษ

จำนวนหน้า:
137 หน้า

ราคา:
เล่มละ 960 บาท
ภาษา:
ไทย และ อังกฤษ

จำนวนหน้า:
ประมาณ 92 หน้า

สาระ:
รายงานผลการสำรวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัย วิเคราะห์แยกตามอำเภอ สถานการณ์การขายที่อยู่อาศัยโครงการบ้านตากอากาศ ปี 2550แผนที่แสดงที่ตั้งโครงการที่อยู่อาศัยและโครงการบ้านตากอากาศ

ราคา:
เล่มละ 4,000 บาท
สาระ: CD บันทึกข้อมูลนำเสนอ (Power Point)
ภาษา:
ไทย และ อังกฤษ

จำนวนหน้า:
เล่ม 1 จำนวน 70 หน้า (ภาษาไทย และ อังกฤษ)
เล่ม 2 จำนวน 116 หน้า (ภาษาอังกฤษ)

สาระ:
ซีดีบันทึกข้อมูลนำเสนอ (power point)รายงานผลการสำรวจภาคสนามโครงการที่อยู่อาศัย วิเคราะห์แยกตามอำเภอ สถานการณ์การขายบ้านพักตากอากาศราคาแพง และการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินของ เกาะภูเก็ต รวมถึงข้อกำหนดการถือครองอสังหาริมทรัพย ์แบบถูกต้องตามกฎหมายของชาวต่างชาติ

ราคา:
ทั้งชุด 5,000 บาท
ภาษา:
ไทย และ อังกฤษ

จำนวนหน้า:
ประมาณ 100 หน้า

สาระ:
ทุกเดือนมีโครงการอสังหาริมทรัพย์ทุกประเภทเปิดใหม่ประมาณ 30-40 โครงการทั่วประเทศ ในรายงานนี้ประกอบด้วยรายละเอียดแต่ละโครงการในรูปแบบ fact sheet โครงการละ 2 หน้า ประกอบด้วยภาพถ่าย ผังและลักษณะทรัพย์สิน พร้อมด้วยบทวิเคราห์เปรียบเทียบรายเดือน

ราคา:
เล่มละ 4,000 บาท
ภาษา:
อังกฤษ

จำนวนหน้า:
ประมาณ 70 หน้า

ราคา:
เล่มละ 2,500 บาท
ภาษา:
อังกฤษ

จำนวนหน้า:
ประมาณ 210 หน้า

ราคา:
เล่มละ 2,500 บาท
ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
ประมาณ 158 หน้า

สาระ:
- ภาวะตลาดคอนโดมิเนียมล่าสุด ณ กลางปี 51ยังน่าลงทุน (ต่อ) หรือไม่?
- แผนที่รวม-รายชื่อทำเล 14 โซน 78 ทำเล

ราคา:
เล่มละ 100 บาท
CONFERENCE PAPERS
ภาษา:
อังกฤษ

จำนวนหน้า:
ประมาณ 210 หน้า

ราคา:
ชุดละ 3,000 บาท
ภาษา:
อังกฤษ

จำนวนหน้า:
ประมาณ 100 หน้า

ราคา:
เล่มละ 2,000 บาท
ภาษา:
อังกฤษ

จำนวนหน้า:
77 หน้า

ราคา:
เล่มละ 2,000 บาท
ภาษา:
อังกฤษ

จำนวนหน้า:
119 หน้า

ราคา:
เล่มละ 2,500 บาท
ภาษา:
อังกฤษ

จำนวนหน้า:
463 หน้า พร้อม CD powerpoint presentation from 22 Speakers

ราคา:
เล่มละ 5,000 บาท
สิ่งพิมพ์อื่นๆ
ภาษา:
อังกฤษ

จำนวนหน้า:
ขนาด 165 x 210 ซม.

สาระ:
Combining a visually impressive map display with a wealth of detailed information on the location of all commercial properties (entertainment complexes, factories and warehouses, hotels, markets and shopping centres, office towers) residential properties (condominiums, rental apartments, serviced apartments) and amenities (hospitals, schools and the like) for business and relocation planning purposes.

ราคา:
15,000 บ. (เคลือบอะคริลิค)
10,000 บ. (ไม่เคลือบ)
ภาษา:
ไทย

จำนวนหน้า:
ขนาด A0 (90x110)

สาระ:
เป็นแผนที่แสดงราคาที่ดินกรุงเทพฯ และปริมณฑล (บางส่วน)

ราคา:
แผ่นละ 1,500 บาท
ภาษา:
อังกฤษ

จำนวนหน้า:
196 หน้า ปกแข็ง สี่สี ขนาด A4

สาระ:
เป็นแผนที่แสดงที่ตั้งทรัพย์สินประเภทต่าง ๆ และการใช้ที่ดินที่ละเอียดที่สุดแหล่งหนึ่ง โดยแสดงเป็นสีทั้งหมด 16 สี นอกจากนี้ยังมี directory แสดงหมายเลขโทรศัพท์ของอาคารขนาดใหญ่ต่าง ๆ

ราคา:
เล่มละ 550 บาท
โปรดติดต่อ: area@area.co.th  หรือ โทร.66.2295.3905 เพื่อสั่งซื้อ
Area Trebs
 
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org; สถานที่ตั้ง: แผนที่