Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปดูเล่มอื่น ๆ
   
จุดประกาย 50 (พิมพ์ครั้งที่ 2)
สารบัญ
1. บทความภาษาอังกฤษ
  A Road Map for Valuation Development 36
  Appraisal Foundation & World's Standards 241
  Nine Understandings of CSR 262
2. วิสัยทัศน์นานาชาติ
  วันหนึ่งเวียตนามอาจก้าวล้ำไทย 20
  ประตูสู่โลกกว้าง: ว่าด้วยโอแลงโด 26
  งานชุมนุมอสังหาริมทรัพย์โลกที่ควรไป 30
  เรียนรู้ตลาดที่อยู่อาศัยฮอลแลนด์ 65
  นักวิชาชีพต้องพัฒนาไม่หยุด 84
  ประกวดโครงการอสังหาริมทรัพย์ดีเด่น 124
  ไปประชุมสาธารณูปโภค ณ นครเดนเวอร์ 129
  สถานการณ์อสังหาริมทรัพย์อาเซียน 169
  เราได้อะไรจากงาน  FIABCI 2006 182
  แบบฉบับนักพัฒนาที่ดินฟิลิปปินส์ 236
  สานสัมพันธ์ต่างประเทศเพื่อเปิดโลกทัศน์ 278
3. แนวคิดการพัฒนา
  องค์การบริหาร-พัฒนาที่ดินแห่งชาติ 70
  เมกกาโปรเจ็ก ควรเกิดด่วน 90
  ทำศูนย์ข้อมูลอสังหาฯ อย่างไรให้ยั่งยืน 102
  เราต้องเชื่อมั่นในมหาประชาชน 108
  ทำเมืองให้ “หลวม”, ดีจริงหรือ 118
  สลัม, แก้อย่างไรให้ถูกจุด 141
  รถไฟฟ้า 3 สาย ต้องรีบสร้าง 152
  เวนคืนให้ถูกทาง 174
  นโยบายที่อยู่อาศัยประเทศไทย 284
4. วิเคราะห์อสังหาริมทรัพย์
  อสังหาริมทรัพย์กับชาวเขา 8
  ต่างชาติกับที่ดินไทย: ไม่ต้องให้ซื้อ 76
  “บ้านว่าง” – กลัวคนตกใจหรือกลัวผู้มีอิทธิพล 113
  สึนามิ ไม่ทำให้อสังหาฯ ภูเก็ตตกต่ำ 135
  พาดหัวข่าวอาจตื่นเต้นเกินจริง 163
  การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน พ.ศ.2528-2550 214
  วงจรชีวิตตลาดที่อยู่อาศัยไทย 249
5. ประเมินค่าทรัพย์สิน
  ประเมินค่าโรงแรม . . . ทำกันอย่างไร 13
  อนาคตนักวิจัย-ผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 158
  ยี่ห้ออสังหาริมทรัพย์ตีความ ตีค่าอย่างไร 197
  การประชุมสร้างแบบจำลองประเมินค่า 203
  อบรมนานาชาติเรื่องการสร้างแบบจำลอง 208
  การประเมินค่าเครื่องจักรในประเทศไทย 221
6. บริหารจัดการองค์กร
  ประชาธิปไตยในวงการอสังหาริมทรัพย์ 95
  ธรรมาภิบาลกับผู้ประเมินค่าทรัพย์สิน 146
  CSR คือหน้าที่ใช่อาสา 189
  การเมืองกับอสังหาริมทรัพย์ 230
  มีจริยธรรมแต่ละเมิดกฎหมาย! 267
  ถ้าไม่โกงกิน ประเทศชาติจะเจริญยิ่ง 272
     
 
Area Trebs
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่