Eng ไทย
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับไปดูเล่มอื่น ๆ
   
CSR of the Year 2016
สาระ

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส ได้เป็น "บรรณาธิการฉบับพิเศษ" ในหนังสือ "CSR of the Year 2016" ซึ่งเป็นเอกสารอภินันทนาการของ "ฐานเศรษฐกิจ" เกี่ยวกับ CSR หรือ Corporate Social Responsibility (ความรับผิดชอบต่อสังคม) และ "ฐานเศรษฐกิจ"


 
Area Trebs
10 ถ.นนทรี เขต.ยานนาวา, กรุงเทพมหานคร 10120 Tel.66.2295.3171 Fax. 66.2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่