Eng ไทย HOME เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการและจรรยาบรรณ ราคาประเมินค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
โครงการดูงานประเทศเวียดนาม
 

พบวิวัฒนาการ

  • แนวคิดการสร้างเมือง  พัฒนาประเทศ  การสร้างสาธารณูปโภค 
  • การแบ่งโซนสัมปทานสร้างเมือง  สร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์
  • แนวทางการลงทุน ร่วมทุน เพื่อพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของนักลงทุนข้ามชาติ
  • กลยุทธ์การขายอสังหาฯ ให้กับนักลงทุนรายย่อยต่างชาติ  โอกาส -  อุปสรรค์ - ปัญหา

อสังหาริมทรัพย์ในทวีปเอเชียกลายเป็นสินค้าเพื่อการลงทุนของนักลงทุนระดับนานาชาติทั่วโลก การเข้าจับจองลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ของนักลงทุนสามารถช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้ระดับหนึ่งและอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจมวลรวมภายในประเทศ จะต่อยอดการพัฒนาของประเทศในระยะยั่งยืนต่อไป

มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยจะได้สัมมนาดูงานนี้ขึ้น เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของระบบและของตลาดอสังหาริมทรัพย์ โดยความร่วมมือจากวิทยากรผู้ชำนาญการด้านการสำรวจภาคสนามของ Agency for Real Estate Affairs (AREA) พร้อมพาท่านดูงานถึงสถานที่ตั้งโครงการใหญ่ตลอดทั้งวัน

 

ผู้ประสานงาน:
โทรศัพท์: 02-295-3171 ต่อ 115 โทรสาร: 02-295-3994
E-mail: monthida@thaiappraisal.org or info@thaiappriasal.org

Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 3994 Email: info@thaiappraisal.org สถานที่ตั้ง: แผนที่