Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรกกิจกรรมที่ผ่านมา
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2561
ต้อนรับนักศึกษาจากไต้หวัน

Dr. Peddy PiYing Lai จาก National Pingtung University ประเทศไต้หวัน นำนักศึกษามาเยี่ยมมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) และฟังบรรยายสถานการณ์อสังหาริมทรัพย์ จากดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่