Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรกกิจกรรมที่ผ่านมา

วันอังคารที่ 19 กันยายน 2560
ประชุมอสังหาริมทรัพย์ FIABCI Philippines กรุงมะนิลา

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) และ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการ บมจ.ศุภาลัย ในฐานะกรรมการสมาคม FIABCI-Thai ได้ไปร่วมประชุมสมาคม FIABCI Philippines  ดูเว็บไซต์เว็บไซต์ FIABCI สากล www.fiabci.org  ติดต่อ FIABCI-Thai www.facebook.com/fiabci-thai

Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่