Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรกกิจกรรมที่ผ่านมา
วันอาทิตย์ที่ 7 - พุธที่ 10 พฤษภาคม 2560
พาคณะไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ที่กรุงไทเป

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) และคุณปัทมา จันทรานุกูล กรรมการมูลนิธิฯ ได้พาคณะนักลงทุนอสังหาริมทรัพย์ไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงไทเป ไต้หวัน โดยเน้นการดูงานโครงการที่อยู่สำหรับผู้สูงวัย รวมทั้งอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่