Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรกกิจกรรมที่ผ่านมา

วันพุธที่ 24 - อังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560
ดร.โสภณ ไปประชุม FIABCI สากล
ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ในฐานะประธาน FIABCI ประจำประเทศไทย เดินทางไปประชุม FIABCI ประจำปีอยู่ที่นครรัฐอันดอร์รา ซึ่งเป็นประเทศเล็กๆ ตั้งอยู่ระหว่างประเทศสเปนและประเทศฝรั่งเศส FIABCI ก็คือสมาคมอสังหาริมทรัพย์สากล หรือเรียกว่า International Real Estate Federation แต่ที่มีชื่อย่อว่า FIABCI ก็เพราะมาจากคำย่อในภาษาฝรั่งเศส มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในกรุงปารีส

Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่