Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรกกิจกรรมที่ผ่านมา
วันอาทิตย์ที่ 26 - จันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560
บรรยายเรื่องการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ เมียนมาร์

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจากสมาคมบริการอสังหาริมทรัพย์ของประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา Myanmar Real Estate Services Association (MRESA) ให้ไปบรรยายเรื่องการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ในการประชุมประจำปีของสมาคม ณ หอประชุมสภาหอการค้าและอุตสาหกรรมเมียนมา หรือ UMFCCI ณ เลขที่ 29 ถนน Min Ye Kyaw Swar นครย่างกุ้ง
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่