Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรกกิจกรรมที่ผ่านมา

วันศุกร์ที่ 7 - เสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2559 
ดร.โสภณ ดูงานอิหร่าน

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย เดินทางไปดูงาน ณ ประเทศอิหร่าน โดยไปที่กลุ่มเตหะราน นครชีราส ซึ่งเป็นนครหลวงแห่งหนึ่งในอดีต นครอิสฟาฮาน เป็นต้น ทั้งนี้เพราะมีแนวโน้มว่าอิหร่านอาจเป็นพื้นที่การลงทุนที่น่าสนใจในอนาคต ยิ่งกว่านั้นในช่วงเวลาที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวจากอิหร่านเข้ามาในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก มากกว่านักท่องเที่ยวไทยที่เคยเดินทางไปสัมผัสอิหร่านหลายเท่าตัว

Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่