Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรกกิจกรรมที่ผ่านมา

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน - เสาร์ที่ 1 ตุลาคม 2559
บรรยายเกี่ยวกับการวางผังเมืองเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจร

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญจาก FIABCI Philippines ซึ่งเป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์นานาชาติประจำประเทศฟิลิปปินส์ ให้ไปบรรยายเกี่ยวกับการวางผังเมืองเพื่อการแก้ไขปัญหาจราจร โดยมีวิทยากรจากหลายประเทศในภูมิภาคนี้ ทั้งนี้เพราะกรุงมะนิลา เป็นนครที่มีความแออัดของการจราจรมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ดาวโหลดเอกสารประกอบการสัมมนาฯ http://bit.ly/2dvUdOR

Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่