Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรกกิจกรรมที่ผ่านมา
คลิกดาวโหลดเอกสารประกอบการบรรยายฯ
คลิกดูวิดิโอบรรยายของ ดร.โสภณ พรโชคชัย
วันอังคาร 30 สิงหาคม 2559
บรรยายเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองทางสถิติเพื่อการประเมินค่าทรัพย์สินในอาเซียน

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้บรรยายเกี่ยวกับการสร้างแบบจำลองทางสถิติเพื่อการประเมินค่าทรัพย์สินในอาเซียน ณ นครแทมปา มลรัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่