Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรกกิจกรรมที่ผ่านมา
วันอาทิตย์ที่ 22 - เสาร์ที่ 28 พฤษภาคม 2559
ดูงานตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงโตเกียวแบบเจาะลึก

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (www.thaiappraisal.org) ได้พาคณะนักธุรกิจไปดูงานตลาดอสังหาริมทรัพย์ในกรุงโตเกียวแบบเจาะลึก ทั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการหาทุนของมูลนิธิฯ
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่