Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรกกิจกรรมที่ผ่านมา
วันพฤหัสบดีที่ 5 - เสาร์ที่ 7 พฤษภาคม 2559
ประชุมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ อ.จำนงค์ บัวไขย กรรมการ มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้เดินทางไปเข้าร่วมประชุมสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่งอาเซียน ณ โรงแรมโซฟิเทล กัมพูชา และจะได้ร่วมศึกษาดูงานโครงการอสังหาริมทรัพย์ในกรุงพนมเปญอีกด้วย
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่