Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรกกิจกรรมที่ผ่านมา
วันศุกร์ที่ 8 - อาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2559
ศึกษาดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศอังกฤษ

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้ไปศึกษาดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ ประเทศอังกฤษ โดยในการนี้ จะได้ตระเวนดูการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ ในกรุงลอนดอน และเมืองทางภาคกลางของอังกฤษ รวมทั้งในแคว้นเวลล์อีกด้วย
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่