Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรกกิจกรรมที่ผ่านมา
วันศุกร์ที่ 1 เมษายน 2559
บรรยายเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยในอาเซียน

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย บรรยายเกี่ยวกับตลาดที่อยู่อาศัยในอาเซียน ในการสัมมนา Real Estate Market & Outlook Conference 2016 (REMOC 2016) ณ โรงแรมพนมเปญ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่