Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรกกิจกรรมที่ผ่านมา
วันศุกร์ที่ 29 - อาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559
ดูงานอสังหาริมทรัพย์ย่างกุ้ง

น.ส.ปัทมา จันทรานุกูล กรรมการ และ ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้ร่วมกับหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ นำคณะนักธุรกิจจากประเทศไทยรวม 32 ท่านไปดูงานอสังหาริทรัพ์ ณ นครย่างกุ้ง
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่