Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรกกิจกรรมที่ผ่านมา
วันพุธที่ 20 - อาทิตย์ที่ 24 มกราคม 2559
IAAO 331: การประเมินค่าทรัพย์สินด้วยแบบจำลอง

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้จัดอบรมการประเมินค่าทรัพย์สินตามหลักสูตร IAAO 331: การประเมินค่าทรัพย์สินด้วยแบบจำลอง ร่วมกับ สมาคมประเมินค่าทรัพย์สินนานาชาติ (International Association of Assessing Officers: IAAO) ณ โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่