Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรกกิจกรรมที่ผ่านมา

วันพุธที่ 22 - เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2558
การบรรยายที่นครย่างกุ้ง

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย ได้รับเชิญให้ไปบรรยายเรื่องตลาดอสังหาริมทรัพย์อาเซียนในงาน Myanmar Build & Decor ณ นครย่างกุ้ง

Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่