Eng
หน้าแรก เกี่ยวกับมูลนิธิ หลักการประเมินค่าทรัพย์สิน มาตรฐานจรรยาบรรณ
อัตราผล
ตอบแทน
มาตรฐานราคาค่าก่อสร้าง บทความความรู้ข้อแนะนำ เว็บบอร์ด ติดต่อมูลนิธิ
กลับหน้าแรกกิจกรรมที่ผ่านมา
วันอาทิตย์ที่ 17 - เสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558
การดูงานอสังหาริมทรัพย์กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทย (องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้พาคณะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์จากประเทศไทย ไปดูงานอสังหาริมทรัพย์ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ไปดูงานของบริษัทชั้นนำในประเทศญี่ปุ่น เช่น กลุ่มบริษัทสุมิโตโม กลุ่มบริษัทซันยู และกลุ่มบริษัทลิพ (LiP) อันเป็นบริษัทมหาชนในตลาดหลักทรัพย์ในด้านการตลาดและการขายอสังหาริมทรัพย์ในประเทศญี่ปุ่น
Area Trebs
 
10 ถนน.นนทรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์:66 2295 3171: โทรสาร: 66 2295 1154 Email: info@thaiappraisal.org   สถานที่ตั้ง: แผนที่