ณภัทร นาชัยคำ

สำหรับประชาชนทั่วไป

มนัสณัญข์ นันทพันธ์

สำหรับประชาชนทั่วไป

นาย เจตณัฐ เมธาวุฒิกีรติ

สำหรับระดับอุดมศึกษา

นายณัชพงศ์วุฒิ สุริยาโรจน์

สำหรับระดับอุดมศึกษา

นางสาว ขวัญจิรา บุญทศ

สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

กุลธิดา สิงสนั่น

สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

น.ส.ดลยา ถนอม

สำหรับชั้นมัธยมศึกษา