เกษศิริ เงสันเทียะ

สำหรับประชาชนทั่วไป

มนัสณัญข์ นันทพันธ์

สำหรับประชาชนทั่วไป

วนิดา ดิษวิเศษ

สำหรับประชาชนทั่วไป

เพ็ญนภา นิมิตพงศ์พร

สำหรับระดับอุดมศึกษา

นางสาว อัญชิสา แก้วไธสง

สำหรับระดับอุดมศึกษา

ธนธรณ์ กิตติมาสิทธิ

สำหรับระดับอุดมศึกษา

นางสาวธัญวรัตม์ มีบำรุง

สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

ตะวัน ผิวทองงาม

สำหรับชั้นมัธยมศึกษา

สุรัยญา เจริญพันธ์

สำหรับชั้นมัธยมศึกษา