Eng
ไทย
About Us
International Real Estate situation
Thai Real Estate Situation
Costs of Constructions
Webboard
Contact Us
ASIA´S REAL ESTATE CYCLES: VIETNAM SITUATION

Ho Chi Minh Housing Market, Supply Analysis, Trend 2008

This International Study Visit program which includes Seminar and Site Visiting to the Projects. This important Data-Base information will be presented in the Seminar, is from the field of the Agency for Real Estate Affairs (AREA); the biggest real estate information center in Thailand.
Local Real Estate Market is booming! Understand why institutional investors, developers, and fund managers from around the world are gripping on Vietnam. Know the must-have investment information.

Be the First to Know:
 • The total unit offering and future opening phase
 • The sale situation of all housing projects.
 • The newly launched housing projects and their selling points and features
 • The housing market situation and Trend
 • Seminar and Projects Visit in Ho Chi Minh City and Phnom Penh  
 • Mega-projects in Industrial and/or Investment promotion
ASIA´S REAL ESTATE CYCLES: CAMBODIA SITUATION

Phnom Penh Housing Market, Supply Analysis, Trend 2008

OBJECTIVE:
Countries around the world particularly in our ASEAN Region have gained rich, significant but bitter experience in the booms and busts of real estate markets. Real estate cycles are inevitable, but fortunately, predictable. There are several signs prior to the bust of real estate markets which should be observed in order to protect the investment and implied as some risk-alert signals. This international seminar will highlight experiences from different countries around the world and particularly those in ASEAN, especially Vietnam. Also, the seminar will give you some techniques to predict the booms and busts of real estate markets. 

FEE    
Ho Chi Minh
Seminar+Site Visit = 2 days
(25 -26 March 2008) US$ 300.

This fee includes the cost of lecture, printing materials, 2 refreshments and 2 lunches in the program.
It does not include accommodation and travel arrangement (airfare) of the attendants

     
Seminar only in HCMC = 1 day (25 March 2008) US$ 120.

This fee includes the cost of lecture, printing materials, 2 refreshments and 1 lunch in the program.
It does not include accommodation and travel arrangement (airfare) of the attendants

     
Seminar only in Phnom Penh = 1 day (28 March 2008) US$120.

This fee includes the cost of lecture, printing materials, 2 refreshments and 1 lunch in the program.
It does not include accommodation and travel arrangement (airfare) of the attendants

 
Please fill in the   Registration Form (Click) and go through payment process for Credit Card Payment;
and Fax Back to Us at (66)2-295-1154.
 
AGENDA:
In Ho Chi Minh, Vietnam
Tuesday, March 25, 2008
08:00 Registration
08:30
Welcome and Introduction the program
Dr.Sopon Pornchokchai, RICS, President, Thai Appraisal Foundation
08:40
Opening Speech: “Real Estate Investment Opportunites in Vietnam”
Dr.Do Thi Loan, Secretary General, Ho Chi Minh City Real Estate Association
09:40

Photographs Taken

09:45 Morning Refreshment
10:00

Presentation on Housing Markets in Ho Chi Minh: Resulting from 150 projects Surveyed
Dr.Sopon Pornchokchai, President, Thai Appraisal Foundation

12:00
Networking Lunch (Buffet)
13:00
Real Estate Business: Challenges and Opportunities
Dr.Quang Nguyen, Habitat Programme Manager, UN-HABITAT Office in Vietnam
13:45

How to Do Business in HCMC
Mr.Daniel Chernov, Senior Adviser, DFDL Mekong (Vietnam) Ltd.

14:30 How to value Properties in Vietnam
Mr.Nguyen The Phuong, Dean of Valuation Faculty, The University of Marketing
15:15 Afternoon Refreshment
15:30 Experiences in Real Estate Development for Thai Investors
Mr.Preechachai Chuaychu, General Manager, Hirecte (Vietnam) Co., Ltd
16:15 Managing Property Development Projects Successfully through Knowledge Management System"
Mr.Eric CL Gan, Director, Real Estate Investment Portfolio (Malaysia, Vietnam, Dubai)
17:00 End of Seminar in HCMC
 

Wednesday, March 26, 2008

07:45

Start the Exploration

08:15

Visit Mega Projects of Phu My Hung Corporation
Ms.Tran Thi Thanh Huong, Specialist

10:30
Visit Vietnam Singapore Industrial Park, Binh Duong Province
12:00

Lunch at a Restaurant on the way

13:45

Visit Thuduc Housing Development Corporation
Binh An 1& Binh An 2 Villa,
An Phu Villa,
An Phu CANTAVIL Residential and Trade Center
Mr.Nguyen Quoc Y, Vice Business Director, Thuduc Housing Development Corporation

15:30 End of Site Visit
   

Phnom Penh, Cambodia

Friday, March 28, 2008

08:00
Registration
08:30
Welcome and Introduction the program
Dr.Sopon Pornchokchai, RICS, President, Thai Appraisal Foundation
08:40
Opening Speech “Prospect of Economic Development in Cambodia”
H.E.Keat Chhon, Senior Minister, Ministry of Economy and Finance
09:10 Photographs Taken
09:15 Morning Refreshment
09:30 Presentation on Housing Markets in Phnom Penh: Resulting from 90 projects Surveyed
Dr.Sopon Pornchokchai, RICS, President, Thai Appraisal Foundation
12:00 Networking Lunch (Buffet)
13:00 Land Policy in Cambodia for Real Estate Invesment
Mr.Sar Sovann, Project Director, Central Project and Administration Office
Deputy General of Cadastre and Geography, Ministry of Land Management, Urban Planning & Construction *
13:45 How to Finance Real Estate Projects in Cambodia 
H.E.Chea Chanto, Governor, National Bank of Cambodia *
14:30 New Investment Location… Phnom Penh Special Economic Zone (PPSEZ)
Mr.Kim Va, Site Administrator
Phnom Penh Special Economic Zone
Japan Cambodia Development Corporation Co., Ltd(JCDC)
15:15 Afternoon Refreshment
15:30 Real Estate Investment in Cambodia
Mr.Rob Force, Senior Advisor and Head of Cambodia Real Estate Practice Group
DFDL Mekong (Cambodia) Ltd.
16:15

Roles of the Phnom Phen Municipality in Real Estate Investment
H.E. Kep Chuk Tema, Governor, Phnom Penh Municipality *

17:00 End of Seminar in Phnom Penh
  *The Speaker is now in the process of invitation
 

ORGANIZING COMMITTEE 

The Thai Appraisal Foundation (TAF), the Thai Real Estate Business School (TREBS), The Southern Information and Valuation Corporation, Ho Chi Minh Real Estate Association (HoREA) and The Thai Business (Vietnam) Association (TBA) are co-organizing this seminar in HCMC
The Thai Appraisal Foundation (TAF), the Thai Real Estate Business School (TREBS) and Ministry of Economy and Finance, Kingdom of Cambodia are co-organizing this seminar in Phnom Penh

 

ACCOMMODATION

In Ho Chi Minh City
Sheraton Saigon Hotel and Tower will be the venue hotel in HCMC
Saigon Hotel (3 star Hotel, opposite the venue)

In Phnom Penh
Intercontinental Hotels and Resorts will be the venue hotel in Phnom Penh.
La Parranda Residence and Hotel (3 star Hotel, opposite the venue)

For the address of the hotels, Please kindly click the name of the hotels

(For your convenience, flight to HCMC and back from Phnom Penh)

 

Updated on Mar 20, 2008 at 15.20 hrs

 
CONTACT:
Ms.Hanh Trang, Program Coordinator
Thai Appraisal Foundation
10 Nonsi Rd., Bangkok 10120, Thailand
Tel.  66 2295.3171 Ext. 115 Fax. 66 2295.2213
E-mail: hanhtrang@thaiappraisal.org or  hanhkiss02@yahoo.com or info@thaiappriasal.org

 

CÁC CHU KỲ BẤT ĐỘNG SẢN Ở CHÂU Á: THỰC TRẠNG VIỆT NAM

Phân tích cung, thị trường Nhà ở Tp. Hồ Chí Minh và xu hướng năm 2008

 

Cuộc khảo sát nghiên cứu quốc tế này bao gồm hội thảo và tham quan dự án. Thông tin dữ liệu quan trọng này sẽ được trình bày tại Hội thảo, các thông tin này lấy từ the Agency for Real Estate Affairs Agency for Real Estate Affairs (AREA); Trung tâm thông tin Bất động sản lớn nhất Thái Lan.

Thị Trường Bất động sản nội địa đang bùng nổ! Đủ hiểu tại sao các nhà đầu tư, các chuyên viên phát triển và các nhà quản lý Quỹ từ khắp nơi trên thế giới đang bị cuốn hút vào Việt Nam. Sự am hiểu về thông tin đầu tư là rất cần thiết.

 
CÁC CHU KỲ BẤT ĐỘNG SẢN Ở CHÂU Á: THỰC TRẠNG CAMBODIA

Phân tích cung, thị trường Nhà ở Phnom Penh và xu hướng năm 2008

Điều đầu tiên được biết:

 • Tổng số lượng cung cấp và giai đoạn mở ra trong tương lai
 • Hiện trạng mua bán của các dự án Nhà ở
 • Các dự án mới đang khởi công và đặc điểm mua bán của các dự án
 • Thực trạng thị trường nhà và XU HƯỚNG THỊ TRƯỜNG
 • Hội thảo và tham quan các dự án ở TH. HCM và Phnom Penh
 • Các dự án lớn trong ngàng công nghiệp và/hoặc xúc tiến đầu tư

Mục đích:
Các nước ở khu vực Đông Nam Á đều đã có được sự phồn vinh và sự coi trọng đáng kể nhưng lại phải trãi qua một kinh nghiệm cay đắng về sự bùng nổ và phá sản của thị trường bất động sản. Các chu kỳ bất động sản là không thể tránh khỏi, nhưng may mắn là chúng ta có thể dự đoán trước. Có một vài dấu hiệu trước khi xảy ra sự phá sản của thị trường bất động sản chúng ta có thể quan sát trước để việc đầu tư được an toàn cũng như những dấu hiệu cảnh báo những rủi ro. Hội thảo quốc tế này sẽ nêu những điểm nổi bật nhất từ các nước trên thế giới và các nước ở Đông Nam Á nói riêng, đặc biệt là Việt Nam. Các kỹ thuật để dự đoán sự bùng nổ và phá sản của thị trưởng bất động sản cũng sẽ được trình bày. 

Lệ Phí    
Hội thảo và Tham quan thực tế - 2 ngày
(25 -26 March 2008) US$ 300.

Lệ phí này bao gồm phí giảng viên, in tài liệu, 2 buổi giải lao và 2 bữa trưa trong chương trình,
không bao gồm chổ ở và chi phí di lại (vé máy bay)

     
Hội thảo 1 ngày ở TP.HCM (25 March 2008) US$ 120.

Lệ phí này bao gồm phí giảng viên, in tài liệu, 2 buổi giải lao và 1 bữa trưa trong chương trình,
không bao gồm chổ ở và chi phí di lại (vé máy bay)

     
Hội thảo 1 ngày ở Phnom Penh (28 March 2008) US$120.

Lệ phí này bao gồm phí giảng viên, in tài liệu, 2 buổi giải lao và 1 bữa trưa trong chương trình,
không bao gồm chổ ở và chi phí di lại (vé máy bay)

 
Vui lòng điền vào    Registration Form (Click)
và thanh toán bằng Thẻ Tín Dụng và Fax lại cho chúng tôi (66)2-295-1154.
 
CHƯƠNG TRÌNH:
Tại TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Thứ 3, 25-03-2008
08:00 Đăng ký
08:30
Đón khách và Giới thiệu chương trình
TS.Sopon Pornchokchai, RICS, Chủ Tịch, Thai Appraisal Foundation
08:40

Bài giảng văn mở đầu: “Cơ Hội Đầu Tư Bất Động Sản tại Tp. Việt Nam”
TS. Đỗ Thị Loan, Tổng Thư Ký , Hiệp Hội Bất  Động Sản TP. Hồ Chí Minh

09:40

Chụp hình kỷ niệm

09:45 Giải lao
10:00

Trình bày về Thị trường Nhà ở TP. HCM: Kết quả từ việc khảo sát 150 dự án
TS.Sopon Pornchokchai, RICS, Chủ Tịch, Thai Appraisal Foundation

12:00
Dùng cơm trưa (Buffet)
13:00
Kinh doanh Bất Động Sản: Thách thức và Cơ hội
TS.Nguyễn Quang, Habitat Programme Manager, Văn phòng UN-HABITAT tại Vietnam
13:45

Phương pháp làm Kinh doanh tại Tp. Hồ Chí Minh
Ông. Daniel Chernov, Chuyên viên tư vấn cao cấp, DFDL Mekong (Vietnam) Ltd.

14:30 Phương pháp Thẩm định tài sản tại Việt Nam
Ông.Nguyễn Thế Phượng, Trưởng Khoa Thẩm Định Giá, Đại Học Marketing
15:15 Giải lao
15:30 Kinh nghiệm Đầu tư Bất Động Sản tại Việt Nam đối với các nhà đầu tư
Ông.Preechachai Chuaychu, Tổng Giám Đốc, Hirecte (Vietnam) Co., Ltd
16:15 Việc quản lý các Dự án Phát triển Tài Sản thành công thông qua Hệ thống Quản Trị Kiến Thức
Ông. Eric CL Gan, Giám Đốc, Real Estate Investment Portfolio (Malaysia, Vietnam, Dubai)
17:00 Kết thúc Hội thảo
 

Thứ 4, 26-03-2008

07:45

Bắt đầu cuộc khảo sát

08:15

Tham quan các dự án của Phu My Hung Corporation
Chị. Trần Thị Thanh Hương, Chuyên gia Bộ phận Marketing quốc tế

10:30
Tham quan Khu Công Nghiệp Việt Nam Singapore, Tỉnh Bình Dương
12:00

Dùng cơm trưa tại nhà hàng trên đường đi

13:45

Tham quan Cty CP Phát triển Nhà Thủ Đức
Binh An 1& Binh An 2 Villa,
An Phu Villa
,
An Phu CANTAVIL Residential and Trade Center
Anh. Nguyễn Quốc Y, Phó Giám Đốc Kinh Doanh

15:30

Kết  thúc Cuộc Khảo sát

   

Phnom Penh, Cambodia

Thứ 6, 28-03-2008

08:00
Đăng ký
08:30
Đón khách và Giới thiệu chương trình
TS.Sopon Pornchokchai, RICS, Chủ Tịch, Thai Appraisal Foundation
08:40

Bài giảng văn mở đầu: “Toàn cảnh sự phát triển Kinh tế Cambodia”
H.E.Keat Chhon, Bộ trưởng Cao Cấp, Bộ Kinh Tế và Tài Chính, Vương quốc Cambodia

09:40 Chụp hình kỷ niệm
09:45 Giải lao
10:00 Trình bày về Thị trường Nhà ở Phnom Penh: Kết quả từ việc khảo sát 90 dự án
TS.Sopon Pornchokchai, RICS, Chủ Tịch, Thai Appraisal Foundation
12:00 Dùng cơm trưa (Buffet)
13:00

Chính sách Đất đai trong Đầu tư Bất Động Sản ở Cambodia
Ông. Sar Sovann, Giám Đốc Dự án , Ban Điều hành và Quản lý Dự án Trung Ương
Phó Tổng Địa Chính và Địa Hình, Bộ Quản lý Đất đai, Quy Hoạch Đô Thị và Xây Dựng*

13:45 Phương Pháp phân tích tài chính đối với các Dự án Bất Động sản tại Cambodia
Ông. Chea Chanto, Ngân Hàng Quốc Gia Cambodia *
14:30 Địa Điểm Đầu Tư Mới…Khu Công Nghiệp Đặt Biệt Phnom Penh
Ông. Kim Va, Quản lý Công trình Khu Công Nghiệp Đặt Biệt Phnom Penh, Công Ty Cổ phần Phát Triển Nhật Bản Cambodia *
15:15 Giải lao
15:30 Đầu tư Bất Động Sản tại Cambodia
Ông. Rob Force, Chuyên viên tư vấn Cao cấp, DFDL Mekong (Cambodia) Ltd.
16:15

Vai trò của Chính quyền Thành PhPhnom Penh trong Đầu tư Bất Động Sản
Ông. Kep Chuk Tema, Chính quyền Thành Phố Phnom Penh

17:00 Kết thúc Hội thảo tại Phnom Penh
 

BAN TỔ CHỨC

Thai Appraisal Foundation, Trường kinh doanh Bất động sản Thái Lan, Hiệp Hội Bất động sản TP.Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Thông tin và Thẩm định giá Miền Nam và Hiệp Hội Doanh Nghiệp Thái Lan tại Việt Nam đồng tổ chức chương trình này tại TP.Hồ Chí Minh.
Thai Appraisal Foundation, Trường kinh doanh Bất động sản Thái Lan và Bộ Kinh Tế và Tài Chính, Vương quốc Cambodia đồng tổ chức chương trình này tại Phnom Penh

 

CHỖ Ở

Tại TP.Hồ Chí Minh
Sheraton Saigon Hotel and Tower sẽ là Khách sạn diễn ra Hội thảo tại TP.Hồ Chí Minh.
Saigon Hotel (Khách sạn 3 sao, đối diện Khách sạn diễn ra Hội thảo)

 

In Phnom Penh
Intercontinental Hotels and Resorts sẽ là Khách sạn diễn ra Hội thảo tại Phnom Penh.
La Parranda Residence and Hotel(Khách sạn 3 sao, đối diện Khách sạn diễn ra Hội thảo)

Để tìm địa chỉ và website của các Khách sạn, vui lòng click vào tên các Khách sạn bên trên

 

Cập nhật ngày 06-03-2008 vào lúc 16:35

 
LIÊN HỆ:
Chị Hanh Trang, Điều phối viên chương trình
Thai Appraisal Foundation
10 Đường Nonsi, Bangkok 10120, Thái Lan
Điện thoại:  66 2295.3171 Ext. 115 Fax. 66 2295.2213
E-mail: hanhtrang@thaiappraisal.org or hanhkiss02@yahoo.com or info@thaiappriasal.org

 

AreaTrebs
 
@area 5/15, Nonsi Road, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120
Tel: 66-2295-3171 Fax: 66-2295-1154 Email: info@thaiappraisal.org  VISIT US: Location Map