การเสนอชื่อบริษัทนายหน้าดีเด่น ASEAN
Innovative Marketing Idea Award
ชื่อผู้เสนอ
รายละเอียด
บริษัทนายหน้าที่เสนอ:
ที่อยู่:
จำนวนพนักงาน (คน):
จำนวนนายหน้าในสังกัด (คน):
มูลค่างานที่ขายได้ กลางปี 60-61 (ล้าน):
จำนวนชิ้นงาน กลางปี 60-61 (ชิ้น):
ผลงานการขายทรัพย์ดีเด่น:
รางวัลเกียรติยศที่ได้รับ:
ผู้บริหารสูงสุด:
วิสัยทัศน์ของผู้บริหาร:

สอบถามเพิ่มเติมที่ คุณมนต์ธิดา เรียงเรียง โทร. 02.295.3905 ต่อ 104